ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดค้นคว้า สร้างภูมิปัญญา นำพาวิชาการ

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปภาพวาตภัยกศน.อำเภอธัญบุรี วันที่ 15 มีนาคม 2554

กศน. อำเภอธัญบุรีได้ขอความช่วยเหลือจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีนำผู้ต้องขังมาช่วยรื้อหลังคาซึ่งใช้การไม่ได้

กำลังรื้อถอนเพื่อวัดเขียนเขตจะนำพื้นที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระเทพรัตนสุธีได้กรุณาให้ใช้อาคารหม่อมวัฒนาทวีศักดิ์ เป็นสำนักงาน กศน. อำเภอธัญบุรีชั่วคราว


สำนักงาน กศน. อำเภอธัญบุรีย้ายอยู่ชั่วคราว ณ .ศูนย์การเรียนชุมชนบึงยี่โถ ณ.อาคารหม่อมวัฒนาทวีศักดิ์