ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดค้นคว้า สร้างภูมิปัญญา นำพาวิชาการ

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รับสมัครบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
- ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา และคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดหนังสือขึ้นชั้น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. อายุ 22-35 ปี
2. จบปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Microsoft Office)และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
5. มีความรับผิดชอบและรอบคอบ
6. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมรักการอ่านได้
7. หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท
รายได้อื่น ๆ :: เงินล่วงเวลาเดือนละ 500 บาท


ติดต่อ - สอบถาม :
ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธัญบุรี (คลอง 2) ต.ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จ.ปทุมธานีเบอร์โทร 02-5499102 หรือ 087- 0726107

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปภาพวาตภัยกศน.อำเภอธัญบุรี วันที่ 15 มีนาคม 2554

กศน. อำเภอธัญบุรีได้ขอความช่วยเหลือจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีนำผู้ต้องขังมาช่วยรื้อหลังคาซึ่งใช้การไม่ได้

กำลังรื้อถอนเพื่อวัดเขียนเขตจะนำพื้นที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระเทพรัตนสุธีได้กรุณาให้ใช้อาคารหม่อมวัฒนาทวีศักดิ์ เป็นสำนักงาน กศน. อำเภอธัญบุรีชั่วคราว


สำนักงาน กศน. อำเภอธัญบุรีย้ายอยู่ชั่วคราว ณ .ศูนย์การเรียนชุมชนบึงยี่โถ ณ.อาคารหม่อมวัฒนาทวีศักดิ์