ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดค้นคว้า สร้างภูมิปัญญา นำพาวิชาการ

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันส่งเสริมรักการอ่าน


ในวันที่ 2 เมษาเป็นวันรักการอ่านแห่งชาติ
ทางห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอธัญบุรี
จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นที่บิ๊กซีคลองหก อำเภอธัญบุรี ในวันที่ 2-4 เมษายน
จึงขอเชิญ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในงานประกอบด้วยนิทรรศการ
พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตั้งแต่เวลา09.00 นเป็นต้นไป